English Português

Usted está aquí

Procuraduría de Comarca de Coimbra

Palácio da Justiça, Piso 3, Rua da Sofia, 3004-502 Coimbra
Teléfono: 
(351)239 096 619
Telefax: 
(351) 239 096 659
Correo electrónico: 
ministeriopublico.coordenador.coimbra@tribunais.org.pt